Doplatky za zdravotnícke pomôcky už sú na hranici únosnosti, ukázal prieskum

01.06.2018
article_374

Situácia v doplatkoch za zdravotnícke pomôcky je pomerne vážna. Hovoria o tom výsledky prieskumu o zdravotníckych pomôckach, ktorý zrealizovala Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Veľká časť pacientov totiž dopláca za zdravotnícke pomôcky viac ako 15 eur mesačne. Mnohí sú aj nespokojní s množstvovým limitom pomôcok, ďalší kritizujú výšku doplatkov za pomôcky.

Do prieskumu o zdravotníckych pomôckach sa mohla verejnosť zapojiť od 19. marca do 19. apríla 2018, dotazník vyplnilo 462 pacientov.Väčšina zapojených pacientov má viaceré diagnózy, teda využíva viac ako jednu pomôcku. Takmer 25 % respondentov uviedlo, že dopláca za pomôcky viac ako 15 eur mesačne, viac ako 20 % uviedlo, že doplácajú ešte viac. Iba 28 % pacientov nedopláca za pomôcky nič. „Túto situáciu považujeme za alarmujúcu, nakoľko zdravotnícke pomôcky používajú zväčša ľudia sociálne slabší. Doplatky za zdravotnícke pomôcky sú preto podľa nášho názoru na hranici únosnosti,“ vysvetľuje projektová manažérka prieskumu a viceprezidentka AOPP Marica Laščeková.

Respondenti hodnotili aj jednotlivé skupiny pomôcok, ako sú spokojní s kvalitou, predpísaným množstvom a výškou doplatku. Pri vložkách a pomôckach pre diabetikov respondenti vyjadrili pomerne vysokú nespokojnosť s množstvovým limitom. Pri glukózovom senzore, pomôckach pre autokatetrizáciu, detských stomických pomôckach, ortopedickej obuvi, rehabilitačných pomôckach, kočíku a lupe/okuliaroch zase rezonovala nespokojnosť s vysokými doplatkami.

Zaujímavým zistením bolo aj vnímanie pacientov ohľadom chýbajúcich pomôcok na Slovensku, ktoré sú v zahraničí bežne dostupné.„Absentujú najmä inovatívne pomôcky pre diabetikov, senzory.Spomenuté boli však aj nohavičky – plavky pre inkontinentných pacientov, pomôcky na podporu kardiovaskulárneho systému (napr. bicykel s motorčekom), digitálne načúvacie aparáty a načúvacie prístroje na percepčnú poruchu sluchu, sprej na znecitlivenie a ďalšie pomôcky,“ dodáva M. Laščeková.

V Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa momentálne nachádza približne 4500 rôznych pomôcok. Zoznam sa rozširuje o nové, iné sú z neho vyradené. Komisia, ktorá rozhoduje o tom, ktorá z pomôcok bude alebo nebude zaradená, zasadá raz za tri mesiace.„Tento náš prieskum bol prvý svojho druhu na Slovensku a vďaka vysokej účasti respondentov má vysokú mieru vypovedateľnosti. Preto veríme, že bude zaujímať aj tých, ktorí o pomôckach pre pacientov rozhodujú a postoje pacientov budú brať do úvahy,“ dodáva prezidentka AOPP Mária Lévyová. Detailnejšie informácie o prieskume získate na http://www.aopp.sk/clanok/vyhodnotenie-dotazniku-pacient-zdravotnicke-pomocky.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR bola založená v roku 2001. Je najväčšou strešnou pacientskou organizáciou na Slovensku, združuje 47 špecifických pacientskych organizácií. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
60%
2%
0%