Do diskusie o prínose štandardných diagnostických a terapeutických postupov sa zapojili aj zástupcovia pacientov

22.10.2019
article_475

​Prezidentka AOPP Mária Lévyová a viceprezident AOPP Dominik Tomek sa zúčastnili 3.Výročnej multidisciplinárnej konferencie, ktorú v dňoch 17. – 18. októbra 2019 organizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Jej cieľom bolo zosúladiť liečebno-diagnostické postupy, ktoré by viedli k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti.

Odborníci počas konferencie predstavili témy, na ktorých pracujú, tvorbu a implementáciu štandardných klinických (diagnostických a terapeutických) postupov do praxe.

Ministerstvo zdravotníctva pracuje na štandardných diagnostických a terapeutických postupoch (ŠDTP) pre jednotlivé lekárske, nelekárske odbory, ako aj interdisciplinárne oblasti od septembra 2017. Aktuálne je vo finálnej fáze prípravy viac ako 280 štandardov. V procese schvaľovania komisiou MZ SR pre ŠDTP je v súčasnosti 54 štandardov. Do praxe sa ich doteraz zaviedlo 31. Ide napr. o komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s dekubitmi, v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v zariadení sociálnej pomoci, ale aj štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii, skríningový štandardný postupu pre výkon prevencie karcinómu prsníka, či starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad „Baby friendly hospital“ – podpora vzťahovej väzby a laktácie.

Odborný tím pri tvorbe štandardov úzko spolupracuje s odbornými garantmi iných krajín a metodológmi. Do diskusie s medzinárodnou účasťou k prínosu postupov pre výkon prevencie (PpVP) a štandardov pre zdravotníkov a pacientov bola ako členka komisie na schvaľovanie ŠDTP prizvaná aj prezidentka AOPP.

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?ppvp-ministerka-konferencia


Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

17%
49%
35%