Dlhodobá starostlivosť po slovensky

20.06.2018
article_384

Ako bude vyzerať dlhodobá starostlivosť na Slovensku? Myslíte si, že ako v Nemecku, odkiaľ by sme sa mohli inšpirovať? Nechajme sa prekvapiť, návrh zákona o dlhodobej starostlivosti by mal uzrieť svetlo sveta už v lete.

Tému dlhodobej starostlivosti na Slovensku sme my, pacienti, otvorili prieskumom medzi širokou verejnosťou. Vyzvali sme všetkých, ktorí majú záujem, aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti. V rámci dotazníka s nami zdieľalo svoje skúsenosti viac než 500 rodín. Niektoré opisovali prípady zo Slovenska, iné zo zahraničia. O problematike poskytovania dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti pritom už viac než rok diskutujeme s kompetentnými, hľadáme najlepšie riešenia pre ťažko chorých, odkázaných na našu pomoc a starostlivosť.  

Pohľad na systém poskytovania dlhodobej starostlivosti v Nemecku mi poskytla pani Mária, ktorá žije a pracuje v tejto krajine.

Starostlivosť o starkú v Nemecku

Ich starká dostala mozgovú mŕtvicu, z ktorej sa v nemocnici liečila dva mesiace. Po tomto čase si ju príbuzní zobrali domov. Už pri lôžku sa stretli so sociálnou pracovníčkou nemocnice, ktorá s nimi prebrala všetky možné alternatívy budúcej starostlivosti. Vysvetlila im, čo by doma mali zabezpečiť. Požiadavky na všetky nutné veci, od polohovacej postele až po stojany na výživu, zaslala priamo do zdravotnej poisťovne. V deň príchodu starkej mali všetky zdravotnícke pomôcky doma. Zdravotná poisťovňa rodine tiež oznámila, v akej výške bude vyplácaný predbežný finančný príspevok do času, keď starkej presne stanovia stupeň jej odkázanosti.

Rodina sa mohla bezplatne zúčastniť kurzu - Pohyb a polohovanie pacientov, ktorý nemocnica organizuje niekoľkokrát do roka. Druhý deň po tom, ako starká prišla domov, rodinu navštívil domáci lekár, ktorý s blízkymi prebral jej ďalšiu liečbu. Okrem predpisovania liekov, výživy a rehabilitácie ich pravidelne, každé tri týždne, navštevoval. Starkej odobral krv na kontrolu, postaral sa o výmenu močového katétra. Počas neprítomnosti ho zastupovala iná lekárka.

Nie vy na úrad, úrad za vami

Sedem dní po prepustení z nemocnice prišla pracovníčka Služby zdravotného poistenia (MDK), ktorú vyslala zdravotná poisťovňa. MDK je nezávislý poradca a vykonávateľ zdravotných posudkov pre všetky poisťovne. Pracovníčka vyplnila dotazník na základe predložených zdravotných dokumentov, ako aj odpovedí blízkych. O týždeň mala rodina rozhodnutie a oznámenie o výške finančného príspevku s presným termínom vyplácania, ako aj so zadefinovaním podmienok ich povinností.

Ako je to s financovaním takejto dlhodobej starostlivosti

Nemecký systém pomoci starým a chorým ľudom a ich rodinám ponúka viacero možností. K dispozícii sú zariadenia s nepretržitou starostlivosťou, stacionáre. V prípade aktívnej čiastočnej účasti služby na ošetrení pacienta, jeho hygiene, polohovaní a pod., sa finančný príspevok rozdeľuje medzi ambulantnú službu a pacienta. Ak prevezme mobilná služba komplexnú opateru pacienta v domácnosti, zdravotná poisťovňa vypláca mobilnej službe takmer rovnaké finančné príspevky, ako v prípade stacionára. Snahou je udržať chorých a odkázaných čo najdlhšie v domácom prostredí, ktoré mu je blízke.

Z čoho je to platené? Každá zdravotná poisťovňa v Nemecku ponúka aj poistenie rizika dlhodobej starostlivosti. Toto povinné ošetrovateľské poistenie je súčasťou sociálneho systému krajiny od roku 1995. Práve z tohto poistenia sú pacientovi vyplácané finančné príspevky v prípade dlhodobého ochorenia. Je to prehľadný, ale hlavne jednoduchý systém. Komunikácia medzi zdravotnou poisťovňou a pacientom prebieha listom alebo telefonicky, čím zabezpečuje riešenie danej situácie v čo najkratšom čase.

A sme na Slovensku

Ako to asi vyzerá, keď nejaká starká dostane mozgovú mŕtvicu na Slovensku? Po dvojtýždennom pobyte v nemocnici vám oznámia, že starká pôjde domov. Ak máte šťastie, ochotná sociálna pracovníčka vám poradí, ako máte postupovať v prípade, keď si chcete zadovážiť  technické vybavenie, zdravotnícke pomôcky, opatrovateľskú službu, prípadne umiestniť svojho blízkeho do niektorého zariadenia. Iná vás rovno odkáže na odbor sociálnej starostlivosti vo vašom okrese.

Na úrade sa informujete, čo všetko potrebujete vybaviť kvôli posúdeniu zdravotného stavu, odkázanosti, finančným príspevkom, prípadnému umiestneniu v zariadení sociálnych služieb. Uvedomíte si, že do prepustenia všetko nestihnete, tak hľadáte možnosti dočasného umiestnenie chorého na inom oddelení v nemocnici. Do úvahy pripadajú oddelenia dlhodobo chorých, geriatrické, ošetrovateľské, ale tých je zúfalo málo. Dĺžka pobytu v nich je jeden mesiac, výnimočne o niečo dlhšie.  

Papiere vybavuje rodina

S prepúšťacou správou ide rodina k všeobecnému lekárovi, aby starkej predpísal lieky. Zároveň sa rodina snaží dohodnúť na kontrolách, prípadných návštevách v domácom prostredí, na odberoch. Lekárov však máme málo, sú preťažení a návštevné služby vykonávajú na báze dobrovoľnosti. Iste, môžete si aspoň dohodnúť sestru z agentúry domácej starostlivosti, ktorá vašej blízkej urobí odbery, ošetrí ranu, vysvetlí vám, ako ju máte polohovať. Neposkytne jej však celodennú starostlivosť.

Posudzovanie zdravotnej a sociálnej odkázanosti je u nás veľmi komplikované, odvíja sa však od neho následná starostlivosť, financovanie opatrovateľskej starostlivosti, kompenzácie. Mnohí už dlhodobo upozorňujú na to, že príspevky by mali byť adresné a smerovať za ťažko chorým a odkázaným, či už do domáceho prostredia, alebo do zariadenia, v ktorom je umiestnený. Nemali by byť diskriminačné, krátiť sa v prípade opatrovateľov, a mali by pokryť reálne náklady za ich prácu a starostlivosť. Rovnako by mali mať opatrovatelia možnosť odľahčenia, oddychu a výmeny iným opatrovateľom, prípadne dočasne umiestniť odkázaného v opatrovateľskom zariadení.

Téma dlhodobej starostlivosti rezonuje

Nielen pani Mária sa s nami podelila o svoje poznatky. Preto by som sa chcela poďakovať všetkým 565 ľuďom, ktorí sa zapojili do prieskumu o dlhodobej starostlivosti a boli ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti, vychádzajúce zo starostlivosti o ich blízkych počas dlhodobého ochorenia, hľadania pomoci, podpory im a svojím rodinám.

Ďakujeme rovnako aj za maily, podnety, telefonáty.  Každý jeden názor, skúsenosť a odporúčanie sú pre nás veľmi cenné. Mnohé z nich potvrdzujú to, že v oblasti dlhodobej starostlivosti, prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti naozaj máme čo doháňať.

Článok prevzatý z: https://marialevyova.blog.sme.sk/c/486741/dlhodoba...


Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

17%
44%
38%