Dávky od štátu opäť čakajú zmeny

08.06.2018
article_378

​Penzie, limity na lieky, lacnejšie cestovanie, ale aj dávky v núdzi či príspevok na dovolenku, alebo takzvanú potravinovú pomoc. Dávky, ktoré môže dôchodca dostať od štátu, ak spĺňa podmienky na ich priznanie.

Ľuďom, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004, sa od januára prepočítavajú dôchodky. Písomné rozhodnutie už dostalo viac ako 70-tisíc penzistov napriek tomu, že Sociálna poisťovňa má čas až do konca októbra. Starobní dôchodcovia o prepočet nemusia žiadať – Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky bez žiadosti. „Odborný zamestnanec na základe spisového materiálu a s pomocou osobitne vyvinutého programového vybavenia novo určí sumu starobných dôchodkov,“ informovala spôsob prepočtu riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne Michaela Putecová. Prepočet sa týka skupiny približne 135-tisíc dôchodcov, ktorým bol starobný dôchodok priznaný podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a ktorým bude nanovo určená suma ich dôchodku. Ak im vznikne nárok na zvýšenie dôchodku, bude im táto zvýšená suma doplatená spätne od 1. januára 2018 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o novom určení sumy dôchodku rozhodne.

Budúcim penzistom, ktorí celý život pracovali, ale zarábali málo, pomáha štát takzvaným garantovaným penzijným minimom. Ak do dôchodku odchádza človek, ktorý odpracoval minimálne 30 rokov, nemusí sa obávať, že spadne do systému hmotnej núdze. Dôchodca má v prípade, že odpracoval 30 rokov, nárok na 271,30 eura, za každý ďalší odpracovaný rok sa suma zvyšuje. Ak má odpracovaných menej rokov a penziu nižšiu ako dvesto eur, Sociálna poisťovňa informuje v konkrétnych prípadoch listom dôchodcu o možnosti posúdenia hmotnej núdze a zabezpečenia dávkou v núdzi a príspevkami k nej, respektíve oznamuje Ústrediu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje dôchodcu, ktorý má nárok na dávku v hmotnej núdzi. O samotnú dávku potom dôchodca žiada úrad práce, ktorý určuje aj prípadnú výšku samotnej dávky alebo príspevkov k nej. „Suma, pri ktorej dôchodcovi môže vzniknúť nárok na dávku, závisí od sumy životného minima, ktoré do 30. júna predstavuje sumu 199,48 eura,“ konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Všetkým, ktorí žijú na hranici chudoby, rozdá aj tento rok štát potravinové balíčky. Odhaduje sa, že v roku 2018 bude pozitívne ovplyvnených o 41 693 pobe­rateľov pomoci v hmotnej núdzi viac ako vlani.

Od januára sa zmenila aj ochrana zostatku príjmu človeka, ktorý je odkázaný na opatrovanie. „V zmysle novely zákona o sociálnych službách sa zvýšila ochrana zostatku príjmu prijímateľa domácej opatrovateľskej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a ambulantnej sociálnej služby v zariadení bez poskytovania stravovania na 1,65-násobok sumy životného minima, teda na 326,85 eura,“ priblížila Barbora Petrová z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce.

V parlamente je aj návrh zákona o peňažných príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí. Azda najvýznamnejšou navrhovanou zmenou je zvýšenie výšky príspevku na opatrovanie. Ak dnes opatruje fyzická osoba v produktívnom veku človeka s hendikepom, dostane príspevok v sume 247,62 eura. Od júla by sa jeho suma mala zvýšiť na 369,36 eura mesačne. Ak opatruje dve alebo viac osôb, dostane dnes 321,11 eura, od júla by to malo byť 492,34 eura. Ak je opatrovateľom človek v dôchodkovom veku, od júla by mal za opatrovanie jednej zdravotne postihnutej osoby dostať namiesto necelých 92 eur sumu 184,71 eura.

Pravda

Článok prevzatý z: https://seniori.pravda.sk/poradna/clanok/469540-da...

Ilustračné foto: Pixabay


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%