Chronický pacient a plošné testovanie na COVID-19

29.10.2020
article_538

​Mnohí z vás sa na nás obracajú v otázkach plošného testovania. Vzniká okolo neho množstvo nezodpovedaných otázok nielen pre nás pacientov, ale aj pre širokú verejnosť. Je náročné zorientovať sa v množstve mediálnych správ, ale aj neustále sa meniacich opatrení vlády. V súvislosti s blížiacim sa víkendom, kedy sa má uskutočniť celoplošné testovanie, považujeme preto za mimoriadne dôležité upozorniť na ​výnimky, ktoré v najnovšom uznesení z 28. októbra 2020 zadefinovala vláda. Viaceré z nich sa týkajú aj nás pacientov.

I keď je dohľadávanie informácií neraz náročné, riaďte sa, prosím, uzneseniami vlády, novelami zákonov tak, aby ste neohrozili ani seba, ani svojich blízkych. Všetky aktuálne informácie sledujeme a prinášame Vám ich aj na našej stránke Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia​Ak potrebujete poradiť, sme tu pre vás aj v rámci našej bezplatnej pacientskej poradne. Buďme si navzájom oporou, pretože psychický diskomfort, strach, stres, panika môžu veľmi negatívne ovplyvniť naše ochorenie, zhoršiť náš zdravotný stav, a to nemôžeme dopustiť. 

Buďte zodpovední a viac sa zaujímajte o svoje práva. Naučte sa ich uplatňovať kultivovane a rozvážne bez zbytočných invektív voči poskytovateľom a lekárom, zdravotníkom, ktorí za vzniknutú situáciu nemôžu a nenesú priamu zodpovednosť, pretože pandémia COVID-19 paralyzovala celú spoločnosť, ktorá sa snaží urobiť maximum, aby zastavila jej dopady na naše zdravie a zbytočné obete.

V súvislosti s aktuálnou situáciou obmedzila vláda slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa s viacerými výnimkami, vrátane preukázania sa negatívnym testom na COVID-19. Nakoľko sú medzi nami pacienti, ktorých zdravotný stav neumožňuje absolvovať test na COVID-19, dávame do pozornosti body, ktoré vymedzujú osoby, na ktoré sa daný zákaz nevzťahuje, a to:

  • bod 14. ​osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020, 
  • bod 15. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
  • bod 16. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  • bod 17. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
  • bod 18. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  • bod 19. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby.

Stále platí aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia testovania, že si môžu zabezpečiť nevyhnutné životné potreby v najbližšom obchode, lekárni, vyvenčiť zviera do 100 metrov, atď. V prípade potreby lekárskeho vyšetrenia, ošetrenia kontaktujte telefonicky a mailom svojho lekára a zdravotnícke zariadenie, na akútnu zdravotnú starostlivosť pri náhlom zhoršení zdravotného stavu máte nárok. Ak sa na vás nevzťahujú obmedzenia kvôli vášmu zdravotnému stavu, majte pri sebe potvrdenie o zdravotnom stave (prepúšťacia správa, lekársky nález, ....), nie je potrebné žiadať svojich lekárov o vydanie nových potvrdení. Lekári vám nevydajú ani potvrdenie o tom, že nemôžete byť testovaní, taká legislatívna úprava nebola schválená. Dodržiavajte zásady ROR (rúško, odstup, ruky) a snažte sa vyhýbať miestam s veľkou koncentráciou ľudí. Ak pracujete, musíte mať potvrdenie o absolvovaní testu, pretože sa sprísnili aj požiadavky na zamestnávateľov. 

Celé znenie aktuálneho uznesenia vlády nájdete na tomto linku: https://aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/693-202...

Autor článku: PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

52%
5%
7%
32%
4%