Boj s chronickými chorobami si vyžaduje spojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

28.10.2019
article_477

Výskyt chronických ochorení síce rastie, no starostlivosť o pacientov sa tomu neprispôsobuje. V dôsledku oddeleného fungovania zdravotných a sociálnych služieb dnes pacienti na Slovensku nedostávajú plnohodnotnú starostlivosť.​ Dvojdňová konferencia v Košiciach tak vyústila do jasného záveru - základom fungujúceho systému verejného zdravotníctva je budovanie a posilňovanie partnerstiev a spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Na konferencii o stave a zlepšovaní zdravia a kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Európe aj na Slovensku diskutovali experti zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskej asociácie verejného zdravia (EUPHA), Európskej komisie a ďalší slovenskí odborníci. Nechýbal pritom ani hlas samotných pacientov. Prezidentka AOPP Mária Lévyová predstavila projekty, na ktorých ako strešná pacientska organizácia v záujme pacientov pracuje, a to projekt poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku, vzdelávanie pacientov, projekt Lieky s rozumom, legislatívnu komisiu či spoluprácu s MZ SR v podobe členstva prezidentky v komisii na schvaľovanie ŠDTP, komisie pre preventívne diagnostické postupy.Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

41%
57%
2%
0%