AOPP u ombudsmanky

08.03.2018

Naša prezidentka PhDr. Mária Lévyová a  Ing. Soňa Ďurčová, ktorá v AOPP poskytuje poradenstvo, sa dnes 8. marca 2018 stretli s verejnou ochrankyňou práv - prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. Na spoločnom stretnutí hovorili o tom, čo pacientov najviac trápi. Prezentovali, s akými najčastejšími problémami sa na nás obracajú pacienti a ich rodinní príslušníci. "Žiadostí o  radu a pomoc každoročne pribúda, minulý rok sme mali viac než 800 podnetov. Na základe skúseností, vyplývajúcich z niekoľkoročného poskytovania poradenstva musíme konštatovať, že situácia nie je dobrá, pričom chyba je na oboch stranách – nielen na strane úradov, ale aj pacientov," vysvetľuje prezidentka AOPP Mária Lévyová. Nezriedka sa stáva sa, že pacient má slabé právne vedomie, týkajúce sa svojich práv a povinností v oblasti sociálnej alebo zdravotnej legislatívy. Na strane druhej stále nie je dostatočná ochota poskytovať komplexné informácie pacientom. Bezplatné poradenstvo AOPP poskytuje telefonicky, písomne, osobne, snaží sa ho rozvíjať aj v regiónoch. "Pacientsku poradňu sme minulý rok otvorili v Banskej Bystrici a našou snahou je posunúť sa aj smerom na východ. Zároveň si však uvedomujeme, že nemáme dostatočné kapacity a kompetencie na riešenie všetkých podnetov, tak ako si to vyžaduje ochrana práv pacientov. Na dnešnom stretnutí sme sa s pani ombudsmankou zhodli na tom, že je potrebné hľadať riešenia v tejto špecifickej a veľmi citlivej oblasti," dodáva Mária Lévyová.


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

11%
48%
1%
6%
16%
18%