AOPP spúšťa pacientsky prieskum o zdravotníckych pomôckach. Chce lepšie poznať potreby pacientov

19.03.2018
article_337

Aspoň jeden člen z každej rodiny na Slovensku potrebuje nejakú zdravotnícku pomôcku. Preto Asociácia na ochranu práv pacientov SR dnes spúšťa prieskum zameraný na skúsenosti Slovákov. Jeho cieľom je zmapovať spokojnosť pacientov so súčasnou situáciou a navrhnúť prípadné zmeny v súlade s aktuálnymi potrebami pacientov.

Okuliare, palice, barly, ortopedické vložky či topánky, obväzy, vložky na únik moču, vozíky, inzulínové perá, ortézy – to je len malá časť zo 4,5-tisícového Zoznamu zdravotníckych pomôcok, ktoré spravuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Niektoré zdravotnícke pomôcky pacient používa len počas krátkeho obdobia či pri určitých aktivitách, iné pomáhajú najmä chronicky chorým pacientom dlhodobo. O spokojnosti pacientov s dostupnosťou zdravotníckych pomôcok však pacientske organizácie vedia len veľmi málo, a to im sťažuje prácu pri hájení potrieb pacientov v diskusii so zdravotnými poisťovňami či s ministerstvom zdravotníctva. „I keď v súčasnosti je výber a dostupnosť pomôcok na Slovensku na dobrej úrovni, nemusí to tak zostať. Populácia na Slovensku starne, výdavky verejného zdravotného poisteniasa zvyšujú. Očakávame, že bude rásť tlak na znižovanie cien, limitov, budú sa objavovať snahy o zavádzanie doplatkov a iných reštrikcií, čo by zhoršilo dostupnosť pomôcok pre pacientov,“ hovorí autorka myšlienky a projektová manažérka prieskumu Marica Laščeková.

Aké zdravotnícke pomôcky v súčasnosti používate? Doplácate za pomôcky? Vyhovuje vám ich kvalita a množstvo? Ste v budúcnosti ochotní za pomôcky doplácať? Zodpovedaním na tieto a pár ďalších otázok pomôžu pacienti AOPP získať potrebné informácie. „Väčšina pacientov nevie, že zmeny ohľadom zdravotníckych pomôcok sa dejú raz za 3 mesiace, čo je štyrikrát do roka. Aby sme dokázali efektívnejšie diskutovať s kompetentnými,musíme poznať reálne potreby a skúsenosti pacientov. Preto sme sa rozhodli spustiť tento pacientsky prieskum a dúfame, že online dotazník vyplní aspoň 500 pacientov,“ vysvetľuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

Pacienti sa môžu zapojiť do prieskumu od 19. marca do 19. apríla 2018, a to vyplnením krátkeho online dotazníka s 13 otázkami, ktorý im nezaberie viac ako 10 minút. Vytlačené dotazníky budú distribuované aj prostredníctvom členských pacientskych organizácií.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR bola založená v roku 2001. Je najväčšou strešnou pacientskou organizáciou na Slovensku, združuje 44 špecifických pacientskych organizácií. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov. 

Foto: Pixabay


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%