AOPP sa pridalo k výzve "Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu"

20.01.2020
article_491

Každoročne ochorie na rakovinu hrubého čreva a konečníka približne 4000 ľudí a zomrie viac ako 2000 pacientov. Takmer všetkým týmto zbytočným ochoreniam a úmrtiam by sa pritom dalo predísť správnou prevenciou. Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) považuje boj proti rakovine hrubého čreva za najvyššiu prioritu verejnej zdravotnej politiky na Slovensku. Vyzýva preto Vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne a ďalšie relevantné inštitúcie, aby pomohli urýchlene zaviesť do praxe 4 opatrenia, ktoré v rámci výzvy „Vieme urobiť viac“ zadefinovala SGS.

„Kolorektálny karcinóm každoročne spôsobuje na Slovensku množstvo úmrtí, ktorým môže zabrániť vhodne nastavený systém prevencie a zodpovedný prístup každého z nás. AOPP podporí každú aktivitu smerujúcu k podpore zdravia a zvýšeniu komfortu života pacientov na Slovensku. Takouto snahou jednoznačne je aj zlepšenie prevencie onkologických ochorení. V prvom rade záleží na záchrane toho najcennejšieho - ľudských životov,“ pripája sa k výzve SGS v mene AOPP Mária Lévyová.

Prečítajte si celé znenie výzvy Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti ​„Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu“.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%