AOPP na vzdelávacom podujatí Slovenskej myelómovej spoločnosti

17.09.2018
article_409

​Slovenská myelómová spoločnosť pripravila v dňoch 7. – 8. septembra 2018 pre svojich členov, pacientov,  dvojdňové vzdelávacie podujatie v Liptovskom Jáne s názvom Škola myelómu pre pacientov. Na danom podujatí vystúpili aj zástupkyne Asociácie na ochranu práv pacientov SR s prednáškami na tému Poslanie a činnosť AOPP a Základné práva pacienta na sociálnu starostlivosť. 

Škola myelómu pre pacientov priniesla viacero zaujímavých prednášok. Účastníci sa mohli dozvedieť informácie o laboratórnej diagnostike plazmocelulárnych dyskrázií, o biochemických, hematologických a cytomorfologických parametroch. Hovorilo sa aj o prvolíniovej liečbe mnohopočetného myelómu, o transplantáciách pri tomto ochorení, ako aj o možnostiach psychologickej starostlivosti pre pacientov s onkologickým ochorením. Zástupkyne našej asociácie, PhDr. Mária Lévyová a Ing. Soňa Ďurčová, ktorá v AOPP zabezpečuje poradenstvo pacientom, boli členom Slovenskej myelómovej spoločnosti k dispozícii aj po odprednášaní tém a ochotne im radili, ako majú postupovať pri riešení svojich problémov. 

Atmosféru podujatia si môžete priblížiť prostredníctvom fotografií.Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

31%
15%
23%
31%