AOPP má nového člena - OZ Úsmev s čiarkou

09.04.2019
article_441

​K členom AOPP sa pridalo občianske združenie Úsmev s čiarkou, ktoré sa venuje pacientom s rázštepom pery a/alebo podnebia. Jeho cieľom je napomáhať k zlepšovaniu podmienok pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie. Spolupracuje s operatérmi, čeľustnými ortopédmi, otorynolaryngológmi, logopédmi, dentálnymi hygienikmi, všeobecnými praktickými lekármi a odbornou verejnosťou, a ďalšími špecialistami v oblasti komplexnej starostlivosti a kvality života týchto pacientov.

Ďalšie informácie o združení, ako aj o ich aktivitách, nájdete na stránke www.usmevsciarkou.sk


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

5%
30%
55%
10%