AOPP diskutovalo o problémoch ezdravie s riaditeľom NCZI

08.02.2018
article_314

Technické problémy v ambulanciách pri spúšťaní elektronického zdravotníctva, obavy pacientov o bezpečnosť svojich dát či predĺženie času vyšetrenia. Pacienti živo diskutujú o slovenskom elektronickom zdravotníctve a mnoho otázok kladú aj Asociácii na ochranu práv pacientov SR.

Aj preto Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) iniciovala stretnutie s generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Ing. Petrom Blaškovitšom. „V súvislosti so spustením elektronického zdravotníctva sa na nás obracajú pacienti a kladú nám rôzne otázky. Ako sa bude riešiť prihlasovanie detí bez eID alebo občanov, ktorí majú občiansky preukaz s neobmedzenou platnosťou? Koľko ich nové doklady budú stáť? Je naozaj zabezpečená bezpečnosť dát, aby sa k nim nikto nepovolaný nedostal?“ hovorí prezidentka asociácie Mária Lévyová.

Ako nás ubezpečil generálny riaditeľ NCZI, bezpečnosť dát je zabezpečená a pacienti sa naozaj nemusia obávať. Deťom od narodenia do 15 rokov by podľa jeho slov malo Ministerstvo vnútra SR vydávať identifikačné karty s čipom v dvoch verziách, aspoň také boli závery a prísľuby po rokovaní s dotknutým ministerstvom. Jedna verzia bude bez fotografie, pomocou takejto identifikačnej karty si napríklad aj rodič bude môcť pozrieť záznamy svojho dieťaťa. Druhá, spolu s fotografiou, by okrem tohto účelu mala tiež slúžiť aj na cestovanie v rámci Európskej únie.

Možno zložitejšie bude motivovanie seniorov, ktorí majú občiansky preukaz s neobmedzenou platnosťou, k jeho výmene za iný. „Ak by najzávažnejším problémom mali byť poplatky za vystavenie nového dokladu, budeme hľadať s predstaviteľmi ministerstiev riešenie, aby sme seniorov od poplatkov oslobodili,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

NCZI realizuje pravidelné reportingy za účelom eliminácie problémov a odstraňovania chýb. Je potrebné si uvedomiť, že v zdravotníctve máme cca 70 dodávateľov zdravotníckych informačných systémov a je potrebné zabezpečiť ich vzájomné prepojenie a kompatibilitu so systémom ezdravie. Slovenské elektronické zdravotníctvo čaká v najbližšom období niekoľko ďalších krokov. Zapojiť sa doň musia všetky lekárne, momentálne je pripojených približne 80 % z nich. Aktuálne nie je ešte implementovaný pacientsky sumár a v súčasnosti lekár - špecialista nevidí všetky predpísané lieky pacientovi.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka ešte stále nemajú k dispozícii niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka si podalo približne 85 000 poskytovateľov, lekárov a sestier. Do NCZI prišlo cca 8000 chybných žiadostí, v ktorých boli nesprávne údaje pri kóde lekára. Tritisíc takýchto žiadostí sa podarilo vyčistiť, u 5 tisícok ešte prebieha overovanie. „Overovanie všetkých žiadostí je dôležité, vďaka nemu nedostane elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý na to nemá oprávnenie. Zamedzí sa tak napríklad prípadom, keď pacientov operovali v nelegálnej klinike,“ dodáva M. Lévyová na záver.

AOPP ochraňuje práva pacientov už od roku 2001. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%