AOPP diskutovalo na ministerstve zdravotníctva o prioritách a potrebách pacientov

03.04.2020
article_508

​Dňa 2.4.2020 navštívili zástupcovia AOPP – prezidentka Mária Lévyová a viceprezident Dominik Tomek ministerstvo zdravotníctva. Stretnutie na základe pozvania štátnej tajomníčky Janky Ježíkovej bolo venované príprave Programového vyhlásenia vlády. Na stretnutí sa za ministerstvo zúčastnila aj pani Helena Hlubocká.

Prítomní bod po bode prešli spolu všetkých 18 programových priorít AOPP, ktoré boli schválené predsedníctvom AOPP a podporené členmi. Programové priority sme uverejnili na našej webovej stránke: https://aopp.sk/clanok/programove-priority-pre-zdravotnictvo-asociacie-na-ochranu-prav-pacientov-v-slovenskej-republike. Vo všetkých bodoch sa našla významná miera zhody a budú nejakým spôsobom reflektované v PVV SR.

Zástupcovia AOPP okrem toho referovali o problémoch pacientov s dostupnosťou svojej štandardnej zdravotnej starostlivosti v tomto období a požiadali štátnu tajomníčku, aby MZ SR zabezpečilo informácie, pokyny a pomoc pre pacientov s chronickými diagnózami zo strany hlavných odborníkov MZ SR, resp. iných kompetentných miest.


Pocítili ste zníženú dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas koronakrízy?

81%
6%
8%
6%