Ani pravdivý, ani zachraňujúci, ani zodpovedný

10.12.2020
article_550

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021 schválili poslanci NR SR. Minister financií Eduard Heger ho nazval rozpočtom pravdy, záchrany a zodpovednosti. V prípade zdravotníctva neplatí ani jedno z týchto troch tvrdení. Slovenské zdravotníctvo sa v skutočnosti rúti do katastrofy.

Bratislava, 10. decembra 2020 - Iniciatíva Stop hazardu so zdravím upozornila politikov z vládnej koalície, úradníkov z ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií, upozornila aj poslancov NR SR na to, že rozpočet na rok 2021 vychádza z viacerých mylných predpokladov. A tým pádom je vážne ohrozené fungovania zdravotníctva v ďalšom období. Nikto nás však nebol ochotný počúvať.

Najčastejšie sme však počúvali otázku – kde ste boli, minulý rok, v minulých rokoch? Nuž, mnohí z nás – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti či pacienti – aj po minulé roky upozorňovali, že situácia v zdravotníctve je zlá. Že finančné prostriedky v zdravotníctve sú nedostačujúce, že nám odchádzajú lekári a sestry do zahraničia a mnohí z tých, ktorí ostali sú v dôchodkovom veku, že máme v zdravotníctve obrovský investičný dlh, a stačí málo, aby sa to celé zrútilo. Ani vtedy nás nikto nepočúval. A potom prišla korona...

Napriek konštatovaniu ministra financií Eduarda Hegera, že politici vládnej koalície našli zdravotníctvo nepripravené na takúto pandémiu, lekári a sestry dokázali, že sú schopní sa vysporiadať s ťažkými situáciami a prinášať hodnotu pre pacientov a celú spoločnosť aj za veľmi sťažených podmienok. A popri tom sme opäť našli silu bojovať aj za zlepšenie rozpočtu zdravotníctva na budúci rok. Často z posledných síl a so zaťatými zubami. Pretože vieme, že fungovať takýmto spôsobom, bez stabilného financovania a systémových zmien, nebude možné donekonečna.

Keďže vláda SR pri tak dôležitom zákone ako je návrh štátneho rozpočtu obišla štandardný proces, diskusiu s odborníkmi, zohľadnenia pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania, chopili sme sa iniciatívy. Už 27. októbra sme oslovili ministerstvo zdravotníctva – neúspešne. Toto kľúčové ministerstvo sa ani len neunúvalo odpísať na náš list, neprejavilo žiadnu ochotu komunikovať.

Oslovili sme aj ministerstvo financií, rovnako neúspešne. Jedno pracovné stretnutie za účasti štátneho tajomníka Marcela Klimeka sa síce uskutočnilo, no bez akýchkoľvek reálnych návrhov a krokov v prospech pacientov, zdravotníkov či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pán Klimek prisľúbil komunikovať, no za viac než dva mesiace na svoj sľub zjavne „zabudol“.

Oslovili sme aj Úrad vlády SR, s rovnakým výsledkom. Jediná odozva bola, že sme dostali informáciu, že naša žiadosť bola preposlaná na ministerstvá zdravotníctva a financií.

Otvoreným listom zo dňa 22. novembra sme oslovili aj predsedov všetkých koaličných strán a predsedov ich poslaneckých klubov. No a napokon aj poslancov NR SR. Odignorovali nás.

Veľmi oceňujeme prístup Jany Bittó Cigánikovej, predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo, ktorá ako jediná zareagovala a zorganizovala pracovné stretnutie. Konalo sa aj za účasti členov finančného výboru, zástupcu ministerstva financií a boli pozvaní aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva, ktorí sa opäť nezúčastnili. Väčšina z účastníkov podporila naše oprávnené požiadavky. Žiaľ, nepremietlo sa to do výsledku.

Do výsledku sa nepremietlo ani to, že v prospech požiadaviek Iniciatívy Stop hazardu so zdravím sa na internete vyjadrilo za približne 3 týždne viac ako 100 tisíc ľudí. A správnosť našich požiadaviek potvrdili nezávisle od nás aj viacerí analytici, odborníci a poskytovatelia, ktorí nie sú súčasťou iniciatívy.

Dnes robíme ako iniciatíva pravdepodobne posledný krok, ktorý je v tomto smere možný. Požiadali sme otvoreným listom o pomoc prezidentku Slovenskej republiky. Jej poradcovia už o našej iniciatíve vedia z pracovného stretnutia, ktoré bolo zamerané na potrebu dofinancovania zdravotníctva počas koronakrízy, Veríme, že poradcovia pani prezidentku o našich problémoch a požiadavkách informovali. Veríme, že pani prezidentka nás prijme a podporí, rovnako ako prijala občianske a stavovské organizácie z iných odvetví.

Zdravotníctvo je totiž jednou zo základných funkcií štátu. Nemalo by podliehať politickým záujmom, ani požiadavkám rôznych záujmových skupín. Malo by slúžiť pacientom. Vždy, keď ho potrebujú a vtedy, keď ho potrebujú. A to sa, žiaľ, pri takomto rozpočte zabezpečiť nedá.

Čo nie je v poriadku na aktuálnom návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2021?

Vychádza z viacerých mylných predpokladov, ktoré predstavujú vážne ohrozenie fungovania zdravotníctva v ďalšom období. 

Vychádza napríklad z nadhodnotených príjmov od ekonomicky aktívnych občanov, pri ktorých nie je dostatočne zohľadnený vplyv pandémie (nezamestnanosť, výpadky na odvodoch). Aj pri tomto nadhodnotenom odhade je plánovaný nárast príjmov v zdravotníctve len 3,48 % a v roku 2022 len 1,97 %. Argument, že platba štátu narastie o 25,8 % oproti roku 2020 neobstojí, keďže doposiaľ bola táto platba extrémne nízka, a to len na úrovni 3,1 % z vymeriavacieho základu, čo predstavovalo necelých 32 eur na jedného poistenca štátu mesačne. Je to historicky najnižšia suma od roku 2007. Po novom to má byť 39 eur. Na porovnanie, v susednej Českej republike od januára 2021 bude štát za svojich poistencov platiť takmer 68 eur, čo je takmer dvojnásobok.

Rast výdavkov na zdravotníctvo je plánovaný vo výške 4,4 %, čo nestačí ani na krytie prirodzeného a každoročného nárastu súvisiaceho so starnutím populácie, infláciou a rastom miezd. Prostriedky potrebné na investície, zvýšenie kvality a hodnoty pre pacienta v rozpočte nie sú. Alebo sú podmienené nereálnymi a nevykonateľnými úspornými opatreniami, ktoré zlyhali už v predchádzajúcich rokoch.

Napriek tomu je v rozpočte rezerva na negatívne vplyvy pandémie vo výške 1,04 mld. EUR a prostriedky vyčlenené len pre štátne nemocnice vo výške 223 mil. EUR. Svedkami takýchto opatrení, v podobe nesystémového, netransparentného selektívneho dofinancovania vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sme už pritom boli v minulosti a vieme, že ich prínos bol nulový. Práve naopak aj tieto kroky prispeli k tomu, že sa dnes naše zdravotníctvo nachádza na okraj priepasti. 

Iniciatíva Stop hazardu so zdravím prichádza s návrhom na stabilné a transparentné financovanie zdravotníctva, a to prostredníctvom navýšenia platby za poistencov štátu na úroveň 5 % vymeriavacieho základu, tzn. priemernej mzdy spred 2 rokov. Predstavuje to sumu 54,6 eur, čo je stále o vyše 13 eur menej, ako v ČR. Zároveň táto suma predstavuje približne 450 mil. eur, teda necelú polovicu rezervných zdrojov, ktoré však môžu byť investované a distribuované v systéme najspravodlivejším možným spôsobom – budú sledovať potreby pacienta, nie záujmy jednotlivých subjektov pôsobiacich v zdravotníctve

Nie je to žiadny experiment, ale návrat k overenému modelu financovania. Ide o konkrétny a realizovateľný návrh, ktorý má potenciál priniesť zlepšenie slovenského zdravotníctva v ďalšom období.


Signatári ​Iniciatívy Stop hazardu so zdravím:

Asociácia na ochranu práv pacientov

OZ Slovenský pacient

Zväz ambulantných poskytovateľov

Asociácia súkromných lekárov SR

Asociácia nemocníc Slovenska

Union zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie

Asociácia slovenských kúpeľov

Asociácia neštátnych zdravotníckych zariadení ADOS v SR

Slovenská komora medicínsko - technických pracovníkov

Slovenská komora ortopedických technikov

Slovenská komora zubných lekárov

Asociácia dopravnej zdravotnej služby

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská lekárska únia špecialistov

Slovenská lekárska komora

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
6%
9%
35%
5%