Akreditovaný kurz opatrovania

07.07.2016
article_71

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike ponúka kurz opatrovania - akreditovaný modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje prezenčnou formou. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 220 hodín. 
Vzdelávací program je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky podľa § 84 ods. 9 písm. b) Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.​

http://www.apssvsr.sk/index.php/kurzy-opatrovaniaViete, čo je stratifikácia nemocníc?

30%
14%
24%
32%