Absolventi stredných škôl, ktorí idú študovať ďalej, zdravotné poistné neplatia

01.09.2018
article_403

Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia sa letných prázdnin, teda do 31. augusta.

Ak bude absolvent strednej školy po prázdninách pokračovať v štúdiu na vysokej škole, v nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu, zdravotné poistné bude za neho naďalej platiť štát. Zdravotné poistné si nemusí takáto osoba platiť ani vtedy, keď jej do konca augusta nepríde rozhodnutie o prijatí na vysokú školu. TASR o tom informovala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Viktória Vasilenková.

"Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia sa letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium," priblížila.

Pokiaľ absolvent strednej školy nebude pokračovať v štúdiu na vysokej škole, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Vtedy bude za neho zdravotné poistné platiť štát. Ak tak neurobí a ani neodíde do zahraničia, musí sa najneskôr do 8. októbra 2018 prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni, pričom sa z neho stane samoplatiteľ. V tom prípade si musí od 1. septembra 2018 hradiť poistné sám.

Povinnosť platiť si zdravotné poistné má osoba aj vtedy, keď sa rozhodne založiť si živnosť. Vasilenková tiež pripomenula, že ak sa bývalý študent rozhodne pracovať na dohodu alebo na autorskú zmluvu, treba to oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní.

V prípade, že má absolvent strednej školy v pláne ísť na vysokú školu do niektorej z krajín Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) alebo do Švajčiarska, teda tam, kde je štúdium rovnocenné so slovenským vysokoškolským štúdiom, zdravotné poistenie bude za takúto osobu platiť štát.

VšZP odporúča skontrolovať si v tomto prípade zoznam akreditovaných vysokých škôl v štáte pôvodu, aby sa dalo potvrdiť, že takéto štúdium sa považuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie.

"V prípade, že budete navštevovať vzdelávaciu inštitúciu, ktorá sa v uvedenom zozname nenachádza, je potrebné, aby ste zdravotnej poisťovni doručili doklad o ekvivalencii štúdia. Ten vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe žiadosti o posúdenie štúdia a potvrdenia o návšteve školy. Okrem ekvivalencie bude zdravotná poisťovňa skúmať aj ďalšie podmienky vyplývajúce zo zákona, napríklad vek do 30 rokov alebo či ide o denné štúdium," vysvetlila Vasilenková.

Povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného vzniká aj v období, v ktorom študent z iných ako zo zdravotných dôvodov prerušil štúdium. Vtedy sa za študenta nepovažuje. Rovnako to platí aj v prípade, že sa študent počas individuálneho vzdelávania zamestná. Vtedy prestáva byť poistencom štátu.

Absolvent vyššieho odborného vzdelania na strednej odbornej škole si počas letných prázdnin nemôže ponechať status študenta. Študentom prestala byť takáto osoba dňom ukončenia štúdia. 

Článok prevzatý z: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/absolv...

Ilustračné foto: Pixabay


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%