Prednášky si v Trnave vypočulo 110 účastníkov

23.10.2017
article_268

V stredu 18. októbra 2017 sa uskutočnilo edukačné prednáškové popoludnie Ligy zdravia Slovensko o.z. v spolupráci s Dia Tyrnaviou o.z. a mestom Trnava v konferenčnej sále Trnavskej radnice. K 110 prítomným účastníkom sa prihovoril poslanec mesta Trnava Ing. Jozef Kloknera potom nasledovali veľmi poučné prednášky.

Prvú prednášku začal MUDr. Miroslav Mako zástupca primára Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave, ktorý hovoril o náhlych cievnych mozgových príhodách, ich prevencii a liečbe. Vyzdvihol potrebu poznania príznakov a včasnej liečby, ktorá môže človeka vrátiť do bežného života bez väčšej ujmy na jeho kvalite.
Ortopedické pomôcky a ich využitie v praxi predstavila Katarína Ujváriová -  Area Sales Manager Thuasne SK s.r.o. Bolo predstavené Adeli Medical Centrum spolu s hyperbarickou oxygenoterapiou. Vedúca lekárka HBO Oxymed Center Piešťany, MUDr. Miriama Baníková priblížila využitie hyperbarickej oxygenoterapie pri rôznych ochoreniach, vrátane diabetickej nohy. Antidekubitárne nafukovacie matrace novej generácie nám predstavila z firmy Oxonnmedical s.r.o. p. Jana Dočekalová.

Ďalšia naša prednáška v spolupráci s Dia Tyrnaviou a mestom Trnava sa uskutoční dňa 22.11.2017 pri príležitosti Svetového dňa diabetu.

Prednášať nám bude PhDr. Mária Levyová - prezidentka AOPP, kde nám poradí v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Diabetológ MUDr. Jozef Lacka PhD. nám povie, či je cukor v citróne a že je naozaj treba poznať obsah cukru v potravinách. Z kúpeľov Brusno nás príde poinformovať MUDr. Júlia Štipková (interná lekárka) o komplexnej rehabilitácii pri kardio-vaskulárnych ochoreniach v kúpeľoch Brusno a psychológ Mgr. Lukáš Vaško PhD. nás priblíži pohľad psychológa na problémy diabetika.

Autor: Liga zdravia Slovensko


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

10%
51%
1%
4%
13%
20%