1.slovenská pacientska konferencia EUPATI

01.07.2016
article_70


Dňa 20.2.2016 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zišlo viac ako 130 pacientov, pacientskych advokátov, pedagógov a odborníkov zo Slovenska, Veľkej Británie, Írska a Srbskej republiky. V bohatej plenárnej diskusii prezentovali svoje aktivity predstavitelia 22 pacientskych organizácií.  Konferencii EUPATI poslali pozdravy predstavitelia pacientskych organizácií z Českej republiky, Maďarska, Cypru a ďalší. 

Partnermi projektu EUPATI sú Európske pacientske fórum so sídlom v Bruseli, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU), Asociácia na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu a medzinárodná vedecká odborná spoločnosť ISPOR Slovensko. Treba spomenúť, že projekt Európskej pacientskej akadémie EUPATI sa už realizuje v ďalších 12 členských štátoch Európskej únie.
Prvú slovenskú konferenciu EUPATI s medzinárodnou účasťou slávnostne otvoril a účastníkov privítal rektor SZU prof. Peter Šimko a generálna sekretárka Európskeho fóra pacientov pani Nicola Bedlington. 


Hlavnou témou konferencie bolo predstavenie celoeurópskeho projektu Európskej pacientskej akadémie (EUPATI), zameraného na vzdelávanie pacientov v kontexte doterajšieho vzdelávania. Slovensko je prvou krajinou v rámci strednej a východnej Európy, kde sa tento projekt otvára. V najbližších mesiacoch sa začne na akademickej pôde SZU realizovať výučba pacientov a predstaviteľov pacientskych organizácií podľa výučbových plánov a tém Európskej pacientskej akadémie. 
Účastníci konferencie schválili na záver konferencie znenie Pacientskej deklarácie o vzdelávaní.


Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

30%
14%
24%
32%