AOPP vystúpilo na vedeckej Konferencii Farmakoekonomika na Slovensku XLVI

22.01.2024
article_828

Na pôde MZ SR sa 17. 1. 2023 konala vedecká Konferencia Farmakoekonomika na Slovensku XLVI. Ústredné témy konferencie boli Zdravotná a lieková politika a zdravotná starostlivosť, Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií, Ekonomika zdravia.

Členom organizačného a vedecký výboru bol viceprezident AOPP Dominik Tomek, ktorý konferenciu moderoval.

Na konferencii sa zúčastnili s odbornými prednáškami štátni tajomníci MZ SR p. Štofko, p. Slobodník, riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a hodnotenia zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín p. Heriban, riaditeľ NIHO p. Staňak, riaditeľ IZA p. Mišík, za SZÚ p. Smatana a mnohí ďalší významní odborníci v oblasti farmácie, farmakoekonomiky a liekovej politiky. Odznela aj odborná prednáška na tému umelej inteligencie, ktorú účastníkom odprezentovala p. Mária Bieliková, ktorá si tento rok prevzala z rúk prezidentky SR Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva.

Na konferencii boli odprezentované aj propacientske témy. Prezidentka AOPP p. Lévyová účastníkom priblížila „Čo by pacienti chceli dosiahnuť v tomto vládnom období? Čo očakávajú pacienti počas štyroch rokov novej vlády?“ Viceprezidentka AOPP p. Marušáková sa vo svojej prezentácie venovala téme „Prečo je potrebné zapájať pacientov do výskumu a do hodnotenia liečby?“ Viceprezident AOPP p. Tomek sa zameral v prezentácii na to, či „Je telemedicína nástroj na zvyšovanie produktivity práce v zdravotníctve?“

Konferencie sa zúčastnilo cca 200 účastníkov. Ako uviedli organizátori, vytvoril sa tým "konferenčný" rekord. A to vďaka príťažlivosti tém, vysokej odbornej úrovni prednášok a záujmu o výmenu skúsenosti v rámci diskusie k jednotlivým prezentáciám.

Ďakujeme v mene AOPP a pacientov organizačnému i vedeckému výboru za pozvanie.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%