AOPP sa presvedčilo o pokrokoch v starostlivosti o psychiatrických pacientov

02.02.2024
article_831

Na odbornej konferencii "100 rokov psychiatrie v Pezinku“ nechýbala ani prezidentka a viceprezidentka AOPP. Na pozvanie riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok Ing. Martina Hromádku, PhD. si prišli vypočuť prednášky domácich a zahraničných odborníkov, ktoré ich presvedčili o zmenách v odborných postupoch a humanizácii starostlivosti v psychiatrii. Tá si prešla počas 100-ročnej histórie od založenia nemocnice mnohými inováciami.

Účastníkom konferencie bola umožnená aj obhliadka nemocnice v odbornom sprievode námestníčky pre ošetrovateľstvo PhDr. Andrei Uhlárikovej, MPH, MHA a ochotných lekárov a sestier, zamestnancov, ktorí na jednotlivých oddeleniach priblížili účastníkom, s akými diagnózami majú hospitalizovaných pacientov, aké využívajú formy liečby, psychoterapie, ergoterapie a iné inovatívne formy v psychiatrii aj s ich prínosom pre pacientov.

Nemocnica postupne prechádza rekonštrukciou priestorov, energetickou modernizáciou, ktoré sú veľkým prínosom pre pacientov aj personál. Ako povedal pán riaditeľ nemocnice: „Moderné a funkčné priestory si zaslúžia pacienti a ich príbuzní aj v špecializovaných psychiatrických nemocniciach, ako je tá naša. Preto máme veľkú radosť, že môžeme pravidelne prinášať takéto vylepšenia a prispievať tak svojou trochou k destigmatizácii psychiatrie na Slovensku.“

Žiaľ, aj vzhľadom na hektickú a turbulentnú dobu psychiatrických pacientov aj v radoch mladistvých každoročne pribúda. Preto sa starostlivosť o duševné zdravie a podpora rozvoja psychiatrickej starostlivosti stávajú veľkou prioritou na národnej a medzinárodnej úrovni.

V závere prezidentka AOPP poďakovala v mene pacientov vedeniu nemocnice, lekárom, sestrám, zamestnancom za odbornú, obetavú a ľudskú starostlivosť o pacientov s psychiatrickými ochoreniami, ktorá je často spojená so stigmatizáciou, izoláciou a s veľkými problémami v rámci socializácie po ukončení hospitalizácií. Zaželala im veľa zdravia, síl a úspechov v ich náročnej a pre spoločnosť veľmi prínosnej práce.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%