AOPP na ministerstve zdravotníctva k pripravovanej novele zákona o zlepšení dostupnosti inovatívnych liekov

23.06.2021
article_605

V stredu 23. júna sa na ministerstve zdravotníctva uskutočnilo prvé spoločné stretnutie k návrhom úpravy zákona č. č 363/2011 Z.z., ktorej cieľom by malo byť zlepšenie dostupnosti inovatívnych liekov pre pacientov. Za AOPP sa stretnutia zúčastnila naša prezidentka Mária Lévyová.

Na stretnutí sa za jedným rokovacím stolom prvýkrát stretli zástupcovia ministerstva, pacienti, zdravotné poisťovne, ale aj výrobcovia originálnych či generických liekov. Čo je chvályhodné, pretože to nebývalo zvykom, aby sa k návrhom legislatívnych procesov mohli vyjadriť všetky zúčastnené strany. Vypočuť a vydiskutovať si navzájom námietky, nejasnosti v rámci pripravovaných zmien.

Cieľom novely zákona by mali byť nové pravidlá pre lieky na výnimky s jasnými časovými pravidlami na schválenie a zverejňovaním podmienok ich schvaľovania.

Nový systém hodnotenia liekov by mal posudzovať v prvom rade medicínsky prínos pre pacienta, nielen ekonomický dopad, pretože kvalitná a bezpečná liečba nie je nákladom, ale investíciou. Či tomu tak bude, ukážu ďalšie návrhy a pripomienky všetkých zúčastnených strán.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%