AOPP diskutovalo na pôde ministerstva zdravotníctva o potrebách pacientov

25.01.2024
article_830

V januári tohto roku predsedníctvo AOPP požiadalo ministerku zdravotníctva JUDr. Zuzanu Dolinkovú o pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo zamerať sa na aktuálne požiadavky pacientskych organizácií a pacientov po uplynutí takmer sto dní od nástupu novej vlády a vedenia ministerstva zdravotníctva.

Ceníme si to, že pani ministerka a páni štátni tajomníci Ing. Michal Štofko, PhD., MUDr. Ladislav Slobodník, MBA si našli pri svojom pracovnom zaneprázdnení v priebehu dvoch týždňov čas na vypočutie pacientskych požiadaviek a návrhov k aktuálnym témam v slovenskom zdravotníctve, ktoré si vyžadujú riešenia. Rovnako oceňujeme aj to, že budeme spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva aj na príprave novej legislatívy pre lepšie fungujúce zdravotníctvo na Slovensku a budeme participovať aj na ďalších bodoch Programového vyhlásenia vlády pre zdravotníctvo, ktorého jedným z hlavných cieľov je zastaviť úpadok nášho zdravotníctva a prinavrátiť do sektora chýbajúcu stabilitu, vrátiť pacienta do centra poskytovania zdravotnej starostlivosti a priblížiť sa v kľúčových indikátoroch západoeurópskemu štandardu.

Diskutovali sme s pani ministerkou aj o postavení, pôsobnosti, cieľoch a potrebách personálnej a finančnej stabilizácie asociácie a pacientskych organizácií.

Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v rámci udržania zdravia a záchrany života ľudí bude funkčná iba vtedy, ak bude postavená na pevných základoch a konštruktívnom dialógu AOPP a pacientskych organizácií s regulátorom MZ SR a všetkými relevantnými partnermi v zdravotníctve, čo zlepší aj vzťahy, prinesie riešenia a prinavráti dôveru medzi pacientmi a zdravotníkmi a tiež verejnosti k zdravotníctvu v SR.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%