Nahláste bariéry

12.05.2016
article_47

Nemocnice aj policajné stanice sú v takmer každom meste a ich činnosť sa vo veľmi veľkej miere zakladá na osobných stretnutiach s ľuďmi. Rozhodla som sa preskúmať či budovy, v ktorých sídlia, spĺňajú podmienky bezbariérovosti a povinnosť ochraňovať základné práva a slobody ako sú dôstojnosť a rovnaké zaobchádzanie. Táto téma sa preto stala mojou prioritou na rok 2016.

V tejto súvislosti sa obraciam na Vás opätovne s prosbou o spoluprácu, aby ste nám poskytli informácie o bariérách v týchto inštitúciach. Po minulom roku, keď nám prišli desiatky podnetov s fotografiami a upozorneniami na bariéry verím, že opäť môžeme spoločne posunúť túto tému o kúsok dopredu. 

Stačí, ak nám dáte vedieť o vašej skúsenosti e-mailom na adresu bariery@vop.gov.sk, kde označíte, v ktorom meste sa nemocnica alebo polícia nachádza a aké bariéry v prístupe pre zdravotne postihnutých v súčasnosti má.

Viac info na: www.vop.gov.sk/bariery


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%