Na občanoch záleží!

30.03.2022
article_668

Táto krajina nie je pre starých a chorých. Čo robiť, aby táto veta na Slovensku neplatila? Odpoveďou je stratégia dlhodobej starostlivosti. Je to komplex sociálnych a zdravotných služieb, ktoré by mali spoločne riešiť životnú situáciu človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, človeka vo vyššom veku odkázaného na pomoc iných, vrátane financovania týchto služieb.

Podmieňovací spôsob naznačuje, že to ešte nie je celkom tak. Ako to na Slovensku teda funguje? Približujeme sa k solidárnej a súdržnej krajine s pevnými sociálnymi hodnotami, alebo...?

Vypočuli sme si názory expertiek, ktoré téme dlhodobej starostlivosti neúnavne venujú značnú časť svojho profesionálneho života:

  • Máriu Lévyovú z Asociácie na ochranu práv pacientov,
  • Miladu Dobrotkovú z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb,
  • Lýdiu Brichtovú zo Sociofóra,
  • Zuzanu Fabianovú, predsedníčku sekcie ošetrovateľstva Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, predsedníčku Odborných pracovných skupín MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre odbory Ošetrovateľstvo a Dlhodobú starostlivosť.
  • Príklad z praxe prezentovala Beata Dúczová, riaditeľka DSS Javorinská v Bratislave.

Podujatie, ktoré naživo sledovalo vyše 40 účastníkov, moderoval Miroslav Zwiefelhofer, ÚSV ROS. Zo záznamu si ho môžete pozrieť tu:


Ak chcete dlhodobej starostlivosti na Slovensku pomôcť, vyplňte, prosím, na https://prezi.com/view/63oVWWO11VgkGZaj70PJ.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%