Kto nesie zodpovednosť za pacientov život

15.06.2016
article_82

Pani Jane jej manžela už nič nevráti. Nevie sa však zmieriť s myšlienkou, že keby doktori a nemocnica urobili všetko ako mali, mohol jej Peter ešte žiť. Svoje pochybnosti si nenechala len pre seba. Podala podnet na množstvo inštitúcií, žiaľ neúspešne, pričom najčastejšou odpoveďou bolo, že to nepatrí do ich kompetencií. Takisto podala podnet na Generálnu prokuratúru, ktorá jej podnet takisto zamietla.

Príbeh je dlhší, ale už základné zistenia sú zarážajúce. Žiaľ, viacerí z nás ich už dobre poznáme, a to aj z nášho predchádzajúceho príbehu. Lekár na pohotovosti pacientovi v akútnom stave s bolesťami brucha a vracaním neurobil ani tie najzákladnejšie vyšetrenia, ktoré sú odporúčané a v danom čase ich bolo možné realizovať. Nebola zmeraná teplota, krvný tlak, odobrané vzorky krvi, moču. Takisto neboli vykonané vyšetrenia USG či CT. To, že lekár nepostupoval správne a že  bol porušený zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti bolo potvrdené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) ako aj inými lekármi a znalcami.

Lekár, napriek tomu, že si nebol istý diagnózou, nielenže neurobil základné vyšetrenia, ale ani nezabezpečil hospitalizáciu pacienta. Podľa všetkých odborníkov, lekárov a znalcov, mal pacient pri problémoch, ktoré uvádzal, zostapod odborným dohľadom v nemocnici.

Nesprávne určená diagnóza – 

žalúdočné ťažkosti, ktorá nebola navyše podložená žiadnymi vyšetreniami. Pričom lekár vie, že podobné príznaky môže spôsobovať ochorenie akútnej pankreatitídy, ktoré, ak sa okamžite nelieči, je smrtené. Lekár predpísal pacientovi lieky na zakrytie ďalších prejavov ochorenia. Tie síce potlačia prejavy, ale neliečia skutočný problém, prečo tieto vonkajšie prejavy vznikli. Manžel Peter odchádza s predpísanou kontraproduktívnou a smrtiacou liečbou domov.

Peter sa opätovne dostavuje na kontrolu podľa pokynov lekára. Ochorenie už je, žiaľ, v nezvratnom štádiu. Všetky znalecké posudky potvrdzujú, že nemuselo dôjsť k takému zhoršeniu stavu, ktoré by viedlo k smrti manžela pani Jany. Samozrejme by musela byť poskytnutá okamžitá liečba s multidisciplinárnym prístupom, a to v prvých hodinách ochorenia, s vylúením príjmu tekutín a stravy. Lekári, ktorí vypracovali znalecký posudok pre potreby vyšetrovania Policajným zborom, jasne potvrdili príčinnú súvislosť úmrtia pacienta ako dôsledok nedostatoného prvotného vyšetrenia a oneskorenej nesprávnej lieby. 

Žiaľ, orgány činné v trestnom konaní, na ktoré sa pani Jana obrátila, prípad uzavreli so záverom, že lekár nenesie za uvedené konanie žiadnu zodpovednosť. To znamená, že všetky zlyhania, ktoré boli popísané, s radikálnym negatívnym dopadom na zdravotný stav, ďalší vývoj choroby a život pacienta" nie sú dôvodom na trestné stíhanie. 

V rozhodnutí sa uvádza:

  • Nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť, či by nedošlo k úmrtiu aj napriek správnej a včasnej liečbe !
  • Vinný je pacient, ktorý sa mal dostaviť na opätovné vyšetrenie skôr!
  • Nemocnica zaplatila pokutu – 500,- eur.

Závery Policajného zboru teda dokazujú, že podľa zákona je úplne jedno, či lekár urobí základné potrebné vyšetrenia, alebo nie, či diagnostikuje správne ochorenie alebo nesprávne, či naordinuje správnu alebo kontraproduktívnu liečbu, či v procese liečenia svojimi chybami ohrozí život pacienta, alebo urobí inú fatálnu chybu, ktorá spôsobí pacientovi smrť. Pretože vždy je možné povedať „ nie je možné vylúčiť ani potvrdiť, či by aj pri správnej a včasnej liečbe nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu a následnej k smrti“.

Pacient má vedieť

Pokiaľ sám pacient nevyhodnotí správne a objektívne svoj zdravotný stav, doplatí na to svojím zdravím, alebo aj životom. Pacienti však nie sú doktori. Nevedia sa liečiť. Keď prichádzajú do nemocnice za lekármi, plne im dôverujú a zverujú svoj život do ich rúk. Preto by aj ich lekári mali za ich život niesť určitú mieru zodpovednosti.

Dnes už pani Jana a jej najbližší vedia, že kedykoľvek, ktokoľvek môže prísť o svoj život, ak stretnú „lekára“,  ktorému nezáleží na zdraví a živote pacienta. Preto sa pani Jana rozhodla tento príbeh povedať aj ďalej. Pretože pri takomto postupe sú zbytočné ďalšie stovky kvalitných, obetavých, schopných lekárov, ktorí už nemajú šancu zvrátiť ochorenie v nezvratnom štádiu, hoci robia aj viac, ako je v ich silách, tak ako to bolo aj v tomto prípade.

Je dôležité dozvedieť sa od kompetentných, prečo nie je v našom štáte zabezpečená ochrana života a zdravia pacientov? Prečo náš štát nechráni tieto najvyššie hodnoty? Akceptovanie takéhoto správania a vyvinenie lekára slovami: „možno by pacient aj napriek správnej a včasnej liečbe zomrel“ naozaj hraničí s trestnosťou. Je vôbec možné z lekárskeho hľadiska takto bagatelizovať  potrebu včasnej diagnostiky a nasadenia liečby vo vzťahu k vývoju akútnej diagnózy? Tento príbeh je reprezentatívnou vzorkou neúcty a arogantného prístupu k ľudskému životu a porušovaniu základných ľudských práv. Aj preto by mali byť tieto otázky zodpovedané.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%