Členské spoločnosti SK+MED budú naďalej poskytovať zdravotnícke pomôcky pre pacientov aj počas pandémie COVID-19

06.05.2020
article_515

Bratislava, 5. máj 2020 – Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED vníma kritickú situáciu v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19, ktorá zasiahla najmä ťažko chorých a chronicky chorých pacientov.

SK+MED sa touto cestou zaväzuje poskytovať pacientom v maximálne možnej miere zdravotnícke pomôcky, ktoré pacienti potrebujú. Všetky dostupné výrobky sa zaväzujeme dodávať výlučne pre slovenské zdravotnícke zariadenia a vyvíjame snahu napĺňať požadované objemy pre jednotlivé nemocnice, lekárne, ambulancie, aj ostatných poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Je pre nás prvoradým cieľom zabezpečiť pre pacientov zdravotnícke pomôcky v požadovanej kvalite a množstve.

V súlade s etickým kódexom SK+MED a usmernením Medtech Europe ohľadom poskytovania mimoriadnej podpory počas pandémie COVID-19 je možné poskytovať podporu zdravotníckym zariadeniam v zjednodušenej miere. O danej skutočnosti sme informovali všetky členské spoločnosti.

SK+MED v snahe pomôcť pri pandémii COVID-19 daroval niekoľko sto kusov respirátorov FFP2 rôznym zdravotníckym zariadeniam na Slovensku.

Upozornili sme všetky zdravotné poisťovne o možnosti využívať opakovaný recept tzv. „REPETATUR“ pre chronických pacientov. Poisťovne v danej žiadosti konali pozitívne a informovali poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

V neposlednom rade sme uverejnili odborný článok pre pacientov o dostupných zdravotníckych pomôckach pri prevencii a liečbe COVID-19.

Asociácia SK+MED naďalej pokračuje v propagácii medicínskych technológií a inovatívnych zdravotníckych pomôcok pre pacientov formou článkov dostupných v tlači.

Veríme, že spoločnými silami a pomocou sa nám podarí zvládnuť danú situáciu zapríčinenú pandémiou COVID-19 a naďalej zabezpečovať kontinuálnu dodávku zdravotníckych pomôcok pre pacientov.


Ako dlho čakáte na operáciu?

12%
21%
4%
3%
60%