Pacient vs. zdravotná poisťovňa

Viete, kde máte najbližšiu pohotovosť?

91%
0%
9%