Informácie od AOPP

Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

5%
55%
0%
14%
0%
27%