PACIENT A LIEK

12.05.2016 | 8:00 am - 5:00 pm

Všetkých srdečne pozývame na 1. TOOLBOX seminár projektu EUPATI, ktorý sa uskutoční v rámci kurzu Pacient a liek dňa 12.5.2016 na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Záujemcovia o účasť sa môžu hlásiť priamo u nášho viceprezidenta Dominika Tomeka.  tdmia@slovanet.sk

Neváhajte a prídite medzi nás získať nové informácie.

Program:

2016_05_12_Program_PaL_EUPATI.jpg
Od januára vstúpila do platnosti novela zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok... Máte dostupnú liečbu, preplácané inovatívne lieky tak, ako v minulom roku?

27%
53%
20%