Valné zhromaždenie aj o nových projektoch AOPP

12.06.2017
article_219

Ostatné valné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) sa zaoberalo činnosťou a hospodárením AOPP za posledných 6 mesiacov, no hovorilo aj o pripravovaných nových projektoch.

Valné zhromaždenie AOPP, ktoré sa uskutočnilo 9. júna 2017, malo na programe viacero bodov. Zástupcovia jednotlivých pacientskych organizácií prejavili spokojnosť s činnosťou strešnej pacientskej organizácie, aj s jej mediálnymi aktivitami, zvolili revíznu komisiu i odsúhlasili Etický kódex. Informovaní boli o prebiehajúcich a nových projektoch, ktoré podporili. O pripravovaných projektoch vás už čoskoro budeme informovať.


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

0%
40%
0%
40%
0%
20%