Turčianske Venuše v kúpeľoch Lúčky

20.06.2017

Rekondičný pobyt v kúpeľoch Lúčky pre 42 osôb, ktorý sa uskutoční v dňoch od 26. júna do 1. júla 2017, pripravilo občianske združenie Turčianske Venuše aj vďaka finančnému príspevku Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Občianske združenie Turčianske Venuše vzniklo v snahe pomáhať ženám s onkologickým ochorením prsníka. Pomocou fyzioterapeutických, psychologických, zdravotno-osvetových, kultúrnych a iných aktivít sa snažia minimalizovať problémy postihnutých žien, súvisiace s ich ochorením, pomáhajú im prekonať stres spojený s operáciou i liečbou, ako aj ľahšie sa vrátiť do zdravej spoločnosti.
Viac informácií na http://www.turcianskevenuse.sk/.


Od januára vstúpila do platnosti novela zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok... Máte dostupnú liečbu, preplácané inovatívne lieky tak, ako v minulom roku?

26%
58%
16%