Pacientkam pomôžu rady do nepohody

03.10.2017
article_258

Turčianske Venuše pripravujú pre svoje členky rôzne aktivity. Už na stredu 4. októbra 2017 zorganizovali v Martine stretnutie členiek združenia so psychológom Mgr. Rolandom Csicsayom na tému Rady do nepohody. V rámci stretnutia sa pacientky naučia teoretické i praktické  návody, ako zvládať stres a záťažové situácie. Chválime :-)


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

5%
55%
0%
14%
0%
27%