Odborné podujatie OZ Šanca pre pečeň zaujalo účastníkov i odborníkov

19.03.2018
article_338

​Občianske združenie Šanca pre pečeň zorganizovalo pre svojich členov valné zhromaždenie spojené s odbornými prednáškami. Zaujímavé informácie pre pacientov prezentovali účastníkom prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., aj naša prezidentka PhDr. Mária Lévyová.

„Podujatie malo vysokú odbornú úroveň a stretlo sa s veľmi pozitívnou odozvou prednášajúcich odborníkov i účastníkov. Preto by som sa touto cestou chcela poďakovať predsedníčke OZ Šanca pre pečeň za pozvanie i zorganizovanie tejto skvelej akcie,“ uviedla Mária Lévyová.
Ak máte nárok na zdravotnícku pomôcku, je váš ošetrujúci lekár ochotný vám ju predpísať?

46%
0%
38%
0%
0%
15%