Niektoré lieky s paracetamolom prehodnocujú

05.09.2017

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zatiaľ nesťahuje lieky s obsahom paracetamolu s predĺženým uvoľňovaním zo slovenského trhu.

Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) pri Európskej liekovej agentúre vydal minulý týždeň odporúčanie, aby sa v celej Európskej únii (EÚ) registrácia všetkých takýchto liekov pozastavila.
      
"Na Slovensku je registrovaný iba jeden takýto liek  - Doreta SR 75 mg/650 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním, ktorý je viazaný na lekársky predpis," priblížila hovorkyňa ŠÚKL Diana Madarászová.

Odporúčanie sa netýka sa liekov obsahujúcich paracetamol, ktoré je možné kúpiť bez receptu v lekárni, napríklad všetky druhy Panadolu, Paralenu, Coldrexu či Theraflu.   
Prehodnocovanie, ktoré viedlo k spomínanému odporúčaniu začalo, v júni 2016 v spolupráci so všetkými členskými krajinami EÚ vrátane Slovenska.

O tom, či sa registrácia liekov s obsahom paracetamolu s predĺženým uvoľňovaním zastaví, rozhodne v nadchádzajúcich týždňoch Koordinačná skupina pre postupy vzájomného uznávania a decentralizované postupy – humánne lieky (CMDh).
      
"Vzhľadom na prebiehajúci proces, ŠÚKL zatiaľ nepristúpil k sťahovaniu liekov z trhu. Na základe záverov CMDh, kde sa prijme jednotný postup pre všetky členské štáty spolu s časovým harmonogramom, ŠÚKL prijme náležité opatrenia," zhrnula Madarászová.

Článok prevzatý z: http://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/niektor...


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

4%
61%
0%
6%
6%
24%