Milión krokov pre reumatikov zdolaných

18.10.2017
article_265

iga proti reumatizmu tento rok pripravila pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu viaceré sprievodné podujatia. Jedným z nich bol aj projekt Milión krokov pre reumatikov. 

Sprievodných akcií sa zúčastnila aj prezidentka AOPP Mária Lévyová. "Svetový deň reumatizmu 2017 a jeho sprievodné podujatia sa vydarili nad očakávania, a to vďaka našim členom, pani predsedníčke Mgr. Jane Dobšovičovej Černákovej, predsedníctvu Ligy proti reumatizmu, podpore partnerov, verejnosti a médií. Zúčastnila som sa na Námesti slobody  projektu "Pohnime sa s reumou!" a spoločne, v rámci štafety  sa nám podarilo prejsť, nie milión, ale  3 429 117 krokov!!"


Od januára vstúpila do platnosti novela zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok... Máte dostupnú liečbu, preplácané inovatívne lieky tak, ako v minulom roku?

27%
53%
20%