Dotazník vnímania súrodeneckých vzťahov

29.01.2018
article_306

AOPP oslovila Mgr. Veronika Schmidtová z Katedry sociálnej práce Trnavskej univerzity. Realizuje výskum zameraný na zisťovanie súrodeneckých vzťahov v rodinách s dieťaťom so zdravotným postihnutím. Cieľom jej výskumu je bližšie preskúmanie potrieb a prežívania zdravých súrodencov. Dotazník je anonymný, všetky údaje budú spracované iba pre účely tohto výskumu. Dotazník nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe22kapTU...Od januára vstúpila do platnosti novela zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok... Máte dostupnú liečbu, preplácané inovatívne lieky tak, ako v minulom roku?

27%
53%
20%