Agentúra osobnej asistencie OMD už aj v Žiline

20.11.2017
article_277

Organizácia muskulárnych dystrofikov SR už má svoju agentúru osobnej asistencie aj Žiline.
„Naše dlhoročné úsilie vyústilo do založenia Agentúry osobnej asistencie v Žiline, organizačnej zložky (pobočky) OMD v SR," informovali nás z OMD-čka. Ako dodali, agentúra bude poskytovať bezplatný komplexný špecializovaný servis k osobnej asistencii pre užívateľov osobnej asistencie, ako i pre osobných asistentov. Tiež bude ponúkať poradenstvo, osvetu inštitútu osobnej asistencie a filozofie nezávislého života pre obyvateľov Žiliny a žilinského regiónu.

Agentúra osobnej asistencie v Žiline mohla vzniknúť vďaka podpore viacerých partnerov: mesta Žilina, Nadácie Orange, individuálnych darcov a samozrejme OMD v SR. Žilinská pobočka sídli na Kuzmányho 8, 010 01 v Žiline. Kontaktovať ju možno e-mailom na adrese: agenturaza@osobnaasistencia.sk, telefonicky na čísle: 0948 611 170.


Od januára vstúpila do platnosti novela zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok... Máte dostupnú liečbu, preplácané inovatívne lieky tak, ako v minulom roku?

26%
58%
16%